Privaatsuspoliitika (kliendi isikuandmete töötlemise kord)

Ohoi OÜ kohustub kaitsma kliendi privaatsust ja hoolitsema selle eest, et kliendi isikuandmed on kaitstud. ohoi.ee tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seaduste ning muude asjakohaste õigusaktidega.
Ohoi OÜ ei kasuta oma klientide infot ebaseaduslikel eesmärkidel.
Ohoi OÜ ei edasta oma klientide andmeid või isiklikku informatsiooni kolmandatele osapooltele v.a. juhul, kui teabe edastamine on nõutud ja kui see on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusega.

Teabe kogumine ja kasutamine
Ohoi OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
Tingimusel, et klient annab Ohoi OÜ käsutusse oma kontaktandmed (nimi, telefon, e-mail, postiaadress jm), võimaldab see meil täita klientide soove ja probleemide korral neid koos lahendada.
Kõik kliendi andmed (isikuandmed ja andmed maksete kohta) on kolmandatele isikutele (va. maksete volitatud töötleja Maksekeskus AS) kättesaamatud ning ei kuulu Ohoi OÜ poolt avaldamisele.
Ohoi OÜ austab oma klientide isikuandmete konfidentsiaalsust. Kõik kliendi andmed on kaitstud Eesti andmekaitse õigusaktidega. Igasugune tegevus Ohoi OÜ vastu isikuandmete lubamatuks avaldamiseks on õigusvastane ning toob kaasa tsiviil- ja kriminaalvastutuse vastavalt kehtivatele õigusnormidele.

Isikuandmete töötlemine

Ohoi OÜ töötleb ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirjaga info@ohoi.ee  või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid. Kliendi soovi korral kustutatakse isikuandmed infosüsteemist, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise või tarbijavaidluste lahendamise jaoks.

Ohoi OÜ teated
Ohoi OÜ uudiseid ja pakkumisi e-posti teel saavad ainult selle tellinud kliendid. Kui klient ei ole enam huvitatud meie poolt saadetud uudistest, saab sellest igal ajal loobuda. Ohoi OÜ saadab vaid olulist ja asjakohast teavet, millest klient peaks olema teadlik.
Kliendi e-posti aadresse ja telefoninumbreid ei edastata kolmandatele osapooltele.

​Muude andmete kogumine ja kasutamine
Statistilistel eesmärkidel kogub Ohoi OÜ teavet kodulehe külastajate kohta (külastajate arv, külastuse aeg, kestus, jne.). See teave ei ole seotud konkreetse isikuga, kuid annab statistilist teavet, mida Ohoi OÜ saab analüüsida ja seeläbi lehe funktsionaalsust parandada. Neid andmeid kasutatakse turundus-ja klienditeeninduse eesmärgil ja seda võidakse esitada kolmandale isikule andmetöötluse eesmärgil, säilitades seejuures külastaja anonüümsus.
ohoi.ee teenuseid kasutades kinnitab klient, et on tutvunud meie privaatsuspoliitikaga ja nõustub selle tingimustega.